Jan Paweł II

Tym, którzy przeszli przez doświadczenie II wojny światowej, słowa zapisane w „Dzienniczku” św. Faustyny jawią się jako  szczególna Ewangelia miłosierdzia Bożego napisana w perspektywie XX wieku.