Za zmarłych

Koronka za zmarłych

Pan Jezus w 360r. objawił błogosławionej Taidzie: ”Kto by przez jakiś czas odmawiał 100 razy: Wieczne odpoczywanie…, otrzyma to, o co będzie prosił”.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Najłaskawszy Jezu, Miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Serca Twego Przenajświętszego, przez boleść Matki Twojej Niepokalanej – obmyj w Swojej Krwi grzeszników całego świata i tych, którzy w tej chwili konają, i tych, którzy dziś umrzeć mają.

O Serce Jezusa konające, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi i nade mną, nędznym grzesznikiem.

(50 razy) Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

O rany najczcigodniejsze, będące dowodem Jego nieskończonej ku nam miłości, zmiłujcie się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi i nade mną, nędznym grzesznikiem.

(50 razy) Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Dusze święte, któreście zeszły z tego świata i jesteście w niebie, módlcie się za mną i proście o wielkie potrzebne mi łaski (wyrazić swoje prośby).

(3 razy) Chwała Ojcu…

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki, wieków. Amen.